KONTAKT


Narodna knjižnica i čitaonica Sisak
Rimska bb
44000 Sisak

Tel. 044 521 803, faks 044 521 527
http://www.nkc-sisak.hr

Osobe za kontakt:

Goran Zagorac, ravnatelj (gzagorac@nkc-sisak.hr)
Jasminka Jagačić Borić, voditeljica Zavičajne zbirke (jboric@nkc-sisak.hr)
Dunja Holcer, voditteljica Županijske matične službe (dunjaholcer@gmail.com)